Rosismer Roslan

Saya sebagai rakyat malaysia menyokong penuh atas kempen #malaysiabiru atau #goblue kerana ianya sebagai tanda rasa cinta saya kepada pembangunan kanak-kanak dan perlindungan kemanusiaan yang mereka perlukan. Setiap orang mempunyai hak, begitu juga kanak-kanak. Mereka ada hak untuk mendapatkan kesihatan yang baik, hidup gembira, pendidikan dan sebagainya. For better malaysia and world!